Flag UK
EKSBIT Alumnivereniging

EKSBIT Alumnivereniging


 

Alumnivereniging voor Information Management alumni aan
Tilburg University

 

Nog geen lid? Schrijf je nu in!

 
Linkedin Facebook Calendar
* = door in te schrijven ga je akkoord met het incasseren van het lidmaatschapsgeld van € 17,50 per jaar.

Een netwerk om op te bouwen!

De vereniging van afgestudeerde Tilburgse (Bestuurlijke) Informatiekundigen. Het doel van de vereniging is de bevordering van het contact tussen de leden. Er worden regelmatig informele en inhoudelijke activiteiten georganiseerd. Alumnivereniging EKSBIT heeft een nauwe samenwerking met studievereniging Asset | SBIT. Bouw aan je netwerk door lid te worden van een netwerk van meer dan 400 afgestudeerde professionals werkzaam bij o.a. Rijkswaterstaat, ASML en de Rabobank.

Blijf in contact!

Primaire taak van EKSBIT heeft betrekking op het organiseren van activiteiten, zowel informeel, ten behoeve van het aanleggen en versterken van banden van leden onderling en formeel of vakgerelateerd, ten behoeve van het onderhouden, uitbouwen en versterken van vakkennis. Informele activiteiten hebben dus zowel betrekking op kennismaken van huidig leden met (potentieel) nieuwe leden, als op het (weer)zien van onze leden onderling. Wij merken dat weinig animo is voor recruiterende formele evenementen, en zoeken dus naar een wijze waarop we op een leuke manier vakinhoud kunnen delen met onze leden. Zo organiseren we ieder jaar een inhoudelijk evenement over een actueel thema in de sector.

Onze missie


De doelstelling van de vereniging (missie) is in onze statuten als volgt vastgelegd: het onderhouden en verstevigen van de band tussen de leden onderling en tussen de leden en Tilburg University (in het bijzonder studierichting Information Management); het ontwikkelen en op peil houden van vaktechnische kennis van de leden; het behartigen van de belangen van de leden in de ruimste zin des woords.

Deze missie is al van oudsher, maar raakt nog steeds de kern van de missie waarvan wij vinden dat EKSBIT die zou moeten hebben.

EKSBIT wil door middel van het organiseren van evenementen bijdragen aan het onderhouden en verstevigen van vakinhoudelijke kennis en de band tussen leden onderling en tussen leden en studierichting Information Management aan Tilburg University.